Birgitta Grouleff

Grafisk designer

Folkeskolen

Jeg går i folkeskolen fra 1.-9. klasse med stor entusiasme. Jeg har allerede i folkeskolen interesse for det grafiske fag og er i 8. klasse i praktik hos Aarhus Bogtrykkeri.